Er du klar til at stemme ved folketingsvalget?

Mindst hvert fjerde år er der folketingsvalg i Danmark. Det er en grundlovssikret ret. Hvis du har levet i tilpas mange år, har du formentlig også allerede oplevet folketingsvalget nogle gange. Det er en begivenhed, der er ret svær at overse.

Ligeså snart statsministeren udskriver valg, omdanner det samfundet til en hel politisk begivenhed. Hvis du befinder dig i et byområde, er der en stor chance for, at en politiker eller et partimedlem vil give dig et rundstykke. Eller måske en blomst eller ballon. Alle politikerne sætter ind med charmoffensiver og overbevisende politiske budskaber, fordi din stemme er vigtig. Men midt i al dette virvar, hvordan gennemskuer du så, hvem du bør stemme på? Det kan du læse mere om i det følgende.

Dan dig et overblik over dine kerneværdier

I dag er der rigeligt med politiske spørgsmål at tage stilling til. Derfor har du sikkert også flere politiske værdier. Men når du skal stemme, bliver du nødt til at sortere i disse. Mere konkret bliver du nødt til at rangere dem. På den måde kan du nemlig blive afklaret med, hvilke værdier der vigtigst for dig.

Når du skal stemme på en folketingskandidat, er det nemlig vigtigt, at jeres kernesager er nogenlunde ens. Folketingskandidaten, som får din stemme, skal nemlig repræsentere dig og dit synspunkt i Folketinget. Det er også derfor, at den danske demokratiform kaldes for repræsentativt demokrati.

Forvent ikke fuldstændig enighed

Politik har aldrig været simpelt, men det politiske system har været væsentligt mindre. I dag er der mange forskellige områder og spørgsmål, som den enkelte politiker skal forholde sig til. Blandt andet er det politikerne der bestemmer, hvornår din lokale pølsevogn skal holde lukket. Men det er også politikerne, der bestemmer, hvordan EUs bestemmelse om mere barsel til fædre skal implementeres.

Derfor skal en folketingskandidat altså tage stilling til mange forskellige spørgsmål. Af den grund er det også meget svært at finde en kandidat, som du er fuldstændig enig med. Netop derfor bør du fokusere på dine kerneværdier. Med afsæt i disse kan du finde en folketingskandidat, der kan repræsentere dine vigtigste politiske standpunkter.

Derfor er folketingsvalget så vigtigt

I Danmark er det Folketinget og regeringen, der har den lovgivende magt. Det vil altså sige, at det er dem, der kan vedtage love. Hvis du derfor gerne vil have dit synspunkt og dine værdier repræsenteret i den danske lovgivning, skal du stemme ved folketingsvalget. På den rette kandidat vel og mærke.