Få information om fårekyllinger

Hvad ved du om fårekyllinger?

Hvis du er, som danskerne er flest, ved du sikkert ikke meget om fårekyllinger. Mange forveksler dem ligefrem med græshopper, men det er altså ikke helt det samme. Du kan få et ganske godt overblik over fårekyllinger her: https://insektorama.dk/faarekyllinger/

Årsagen til, at fårekyllinger ikke er så kendte er nok, at de ikke længere fines naturligt i Danmark. 

Fårekyllingen er i princippet uddød i DK

Vi HAR faktisk haft fårekyllinger i Danmark tidligere – nærmere bestemt markfårekyllingen, der tidligere fandtes på Bornholm. Den regnes dog desværre i dag for uddød.

Til gengæld har vi i princippet stadig husfårekyllinger. De forekommer ikke naturligt som sådan, da der generelt er for koldt på vores breddegradder. På varme steder kan de dog sagtens trives, f.eks. indendørs på lagre og andre steder. De kan også trives på steder, hvor der er naturlig affaldsnedbrydning, som genererer varme i processen.

Fårekyllinger og græshopper er forskellige

Både fårekyllinger og græshopper hører til samme insektfamilie, og de kan begge hoppe. Men derefter begynder lighederne at høre op. Eksempelvis er græshopper med fremme i dagtimerne, hvor de nyder varmen og lyset. Helt modsat er det med fårekyllinger, som først or alvor kommer frem, når der bliver mørkt. 

En anden forskel er, at græshopper primært lever af plantemateriale, hvorimod fårekyllinger også gerne kombinerer med animalsk føde som f.eks. ådsler og andre syge/døde insekter.

Hvad kan vi bruge fårekyllinger til?

Fårekyllinger spiller som sådan ikke en særlig vigtig rolle i den danske natur – de er der jo ikke rigtig. 

Til gengæld bruges de i stor stil af hobby-entusiaster som foder til specielle dyr, der lever af insekter. Fårekyllinger er nemlig både billige og nemme at holde i fangenskab. Også dyreparker og zoos bruger selvsagt store mængder.

Typiske dyr, som lever af insekter kan være fugle og fisk, men også en del gnavere og andre pattedyr lever helt eller delvist af insekter i naturen. 

En ny hobby-trend er hold af mere eksotiske kæledyr som f.eks. gekkoer, skægagamer og andre reptiler, samt fugleedderkopper og andre spændende dyr. Mange af disse lever næsten udelukkende af levende insekter, og her er en fårekylling typisk lidt af en lækkerbisken.